Auctions

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Nasz znak: P-NO-1-07/03/2005.

Łódź dnia 31.03.2005r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Firma CONCEPT s.c. Mariusz Szubański Tomasz Szubański
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225

93-231 Łódź
NIP: 9820323209, REGON: 473293808
TEL.: (42) 649-25-46, TEL/FAX: (42) 649-25-47.

www.shuba.pl

 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO w dniu 31 marca 2005r. odbył się przetarg na zakup specjalistycznego oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do projektowania, konstrukcji i przygotowania produkcji odzieży; maszyn szwalniczych; telefonu/fax; komputerów przenośnych; monitora kolor 15"-ciekło-krystalicznego, drukarki jedno kolorowej;

 

Wybrano do realizacji zamówienia oferty częściowe złożone przez następujące firmy:

 

W części I "specjalistyczne oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym do projektowania, konstrukcji i przygotowania produkcji odzieży" wybrano firmę:
K7 s.c., ul. Brzezińska 158, 92-703 Łódź.
Cena oferowana brutto: 121 939,00 zł.

 

W części II "trzy maszyny szwalnicze" wybrano firmę:
GRUPA B6 Sp.j., ul. Brzezińska 158, 92-703 Łódź.
Cena oferowana brutto: 8 662,00 zł.

 

W części III "telefon/fax" wybrano firmę:
INSTEL Technika Telekomunikacyjna, ul. Jaracza 55A, 90-251 Łódź.
Cena oferowana brutto: 629,11 zł.

 

W części IV "dwa komputery przenośne, monitor kolor 15" ciekło-krystaliczny, drukarka jedno kolorowa" wybrano firmę:
HERKULES PC COMPONENTS, ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź.
Cena oferowana brutto: 16 748,16 zł.

 

Wynik przetargu został zatwierdzony w dniu 31.03.2005r.

 

Osoba uprawniona:
Jerzy Szubański.